หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2    13 พ.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด6ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์   19 เม.ย. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22 มี.ค. 2562 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกวดราคาซื้อหินคลุกรวมค่าขนส่ง สายทางเข้าบ้านธงชัย หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14 มี.ค. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตลาดประชารัฐ   21 ก.พ. 2562 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (2)   18 ธ.ค. 2561 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน    18 ธ.ค. 2561 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   การชำระภาษี วิธีคิดคำนวณภาษี   18 ธ.ค. 2561 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขั้นตอนวิธีการเสียภาษีและการคำนวณภาษี   18 ธ.ค. 2561 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   กระบวนการให้บริการประชาชน \"ด้านจัดเก็บรายได้\"   18 ธ.ค. 2561 33
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17